1.
Ellehøj S. ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i den 16. og 17. århundrede. Skrifter udg. af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973. fortid og nutid [Internet]. 6. marts 1975 [henvist 30. oktober 2020];10:597-04. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119164