Appel, Hans Henrik. “Debatanmeldelse: »Thi Blood Raaber Alt Efter Blood« - Om Tyge Kroghs Disputats »Oplysningstiden Og Det Magiske. Henrettelser Og Korporlige Straffe I 1700-Tallets første Halvdel«”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 2000). Set oktober 1, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74972.