Nielsen, Lisbet Lund. “Kongelig Hesteavl I Danmark før Og Efter enevælden”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 1996). Set august 12, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74653.