Aaby, Bent. “Debat: Den økologiske Baggrund for Bogen »Den Danske Revolution 1500-1800« - En Opposition”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 1992). Set august 3, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74552.