Jensen, Jørgen Elsøe. “Danske Middelalderbyer - Middelalderlig byplanlægning I Danmark”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 1990). Set september 27, 2022. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74395.