Henningsen, Lars N. “Flensborg I Magtens Korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 1990). Set september 27, 2022. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74381.