Riddersporre, Mats. “Alltid På väg - Valdemar Den Stores uppehållsorter Enligt Saxo Och Diplom”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1988). Set august 12, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73911.