Andersen, Birgit. “Løsgængere Og ørkesløse Folk - Værdigt Og uværdigt trængende Omkring år 1600”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1985). Set august 11, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73836.