Mikkelsen, Flemming. “Kollektive Aktioner I Vesteuropa - Nogle Metodiske Og Teoretiske Overvejelser”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1985). Set august 13, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73816.