Feldbæk, Ole. “Kærlighed Til fædrelandet. 1700-Tallets Nationale selvforståelse”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1984). Set august 14, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73806.