Jensen, Grethe. “Historikeren C. F. Allen Og Det Danske Folk”. Fortid og Nutid 1 (januar 1, 1984). Set juni 1, 2023. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73799.