Hofmeister, Erik. “Debat: Et Senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1983). Set august 5, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770.