Kjærgaard, Thorkild. “Om forudsætningerne for De europæiske Samfunds økonomiske vækst Siden 1500-Tallet”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1983). Set august 3, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73759.