Skouvig, N. C. “Gorm Den Gamles Herkomst”. Fortid og Nutid 10 (januar 1, 1980). Set august 5, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73680.