Christensen, Steen Ove. “ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 Til ÅR 1969, Udgivet Af Vellev Kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 640-643. Set december 1, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119176.