Skrubbeltrang, Fridlev. “HANS CHR. JOHANSEN: BEFOLKNINGSUDVIKLING OG FAMILIESTRUKTUR I DET 18. ÅRHUNDREDE. Odense University Press. 1975. STUDIER I DANSK BEFOLKNINGSHISTORIE 1750-1890. Ved Hans Chr. Johansen. Odense Universitetsforlag. 1976”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 609-614. Set oktober 25, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119166.