Ellehøj, Svend. “ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier I samfærdselsforhold Og Vejenes Topografi I Den 16. Og 17. århundrede. Skrifter Udg. Af Det Historiske Institut Ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 597-604. Set oktober 30, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119164.