Crumlin-Pedersen, Ole, Anders Monrad Møller, Holger Munchaus Petersen, og Alan Hjorth Rasmussen. “Mere Om Det Maritime”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 573-577. Set oktober 31, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119137.