CALLESEN, GERD. “Lokalhistorien Og arbejderbevægelsen”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 558-567. Set januar 17, 2021. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131.