Rasmussen, Jens Rahbek. “ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk Af arbejdsmændenes Fagforenings første år I Esbjerg. (SFAHs Publikationsserie 2). 1975”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 454-456. Set december 1, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119104.