Skrubbeltrang, Fridlev. “SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet Af Serritslev Sparekasse 1975”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 453-454. Set februar 27, 2021. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119101.