Skrubbeltrang, Fridlev, og Fridlev Skrubbeltrang. “SNESLEV - ET SOGN I MIDTSJÆLLAND. Redigeret Af Jens E. Hansen, Carl Jensen, H. Ingemann Johansen, Niels Fr. Rasmussen. Eget Forlag. Sneslev 1974”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 441-442. Set april 10, 2021. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119094.