Clausager, Jørgen Peder. “FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften I Kristiania — Patriciatets Tid 1742—1792 Af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 Af Francis Sejersted Og August Schou. Dreyer, Oslo 1972”. Fortid og Nutid 10 (marts 6, 1975): 191-194. Set oktober 27, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119043.