Løgstrup, Birgit. “FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol Og By, Meddelelser Fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973.”. Fortid og Nutid 10 (marts 5, 1975): 137-140. Set oktober 27, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119014.