Johansen, Hans Chr. “SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre Fremstillet Ved Edb, Udgivet Af Landsarkivet for Sjælland M. M. 1974”. Fortid og Nutid 10 (marts 5, 1975): 124-125. Set oktober 27, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119006.