Smith, Otto. “Laugsvæsenet I De Danske Provinsbyer”. Fortid og Nutid 10 (november 1, 1921): 148-154. Set august 8, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117001.