Jensen, Chr. Axel. “Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik Og Stilhistorie”. Fortid og Nutid 10 (november 1, 1921): 65-98. Set august 8, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116991.