Rockstroh, C. “Oversigt over De Vigtigste Afdelinger Af Krigsministeriets Arkiv Og Vejledning M. H. T. Benyttelsen”. Fortid og Nutid 1 (september 19, 1919): 170–176. Set april 23, 2024. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116939.