Redaktionen, -. “Nationalmuseets Anden Afdelings Virksomhed I Finansaarene 1915—16 (med Billeder)”. Fortid og Nutid 10 (september 19, 1919): 84-110. Set august 14, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116928.