Rasmussen, H. “Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse I Det Sydlige Nørrejylland”. Fortid og Nutid 10 (september 19, 1944): 64-66. Set august 11, 2020. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116434.