Redaktionen, .-. “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 2. September 2000”. Fortid Og Nutid, bd. 1, januar 2000, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74979.