Appel, H. H. “Debatanmeldelse: »Thi Blood Raaber Alt Efter Blood« - Om Tyge Kroghs Disputats »Oplysningstiden Og Det Magiske. Henrettelser Og Korporlige Straffe I 1700-Tallets første Halvdel«”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 2000, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74972.