Redaktionen, -. “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 17. November 1999”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 2000, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74967.