Nielsen, L. L. “Kongelig Hesteavl I Danmark før Og Efter enevælden”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1996, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74653.