Aaby, B. “Debat: Den økologiske Baggrund for Bogen »Den Danske Revolution 1500-1800« - En Opposition”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1992, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74552.