Lauridsen, J. T. “»Frihedskæmperbilleder« - Et Essay Om Historisk Billeddannelse”. Fortid Og Nutid, bd. 1, januar 1995, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74506.