Jensen, J. E. “Danske Middelalderbyer - Middelalderlig byplanlægning I Danmark”. Fortid Og Nutid, bd. 1, januar 1990, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74395.