Henningsen, L. N. “Flensborg I Magtens Korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden”. Fortid Og Nutid, bd. 1, januar 1990, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74381.