Riddersporre, M. “Alltid På väg - Valdemar Den Stores uppehållsorter Enligt Saxo Och Diplom”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1988, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73911.