Andersen, B. “Løsgængere Og ørkesløse Folk - Værdigt Og uværdigt trængende Omkring år 1600”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1985, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73836.