Mikkelsen, F. “Kollektive Aktioner I Vesteuropa - Nogle Metodiske Og Teoretiske Overvejelser”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1985, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73816.