Feldbæk, O. “Kærlighed Til fædrelandet. 1700-Tallets Nationale selvforståelse”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1984, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73806.