Jørgensen, B. “Danske Marknavnes Alder. Onomastisk Datering”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1984, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73805.