Hofmeister, E. “Debat: Et Senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1983, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770.