Rasmussen, J. D. “De Lokalhistoriske årbøger 1981. En Oversigt”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1983, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73765.