Kjærgaard, T. “Om forudsætningerne for De europæiske Samfunds økonomiske vækst Siden 1500-Tallet”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1983, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73759.