Skouvig, N. C. “Gorm Den Gamles Herkomst”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1980, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73680.