Jensen, K. H. “Debat: Amatører Og Faghistorikere”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, januar 1978, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73579.