Mogensen, M. “KAJ HENNING JENSEN: EN REST AF ET FISKERLEJE, BEGYNDELSEN TIL EN BY. Eget Forlag 1975”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 635, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119174.