Ellehøj, S. “ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier I samfærdselsforhold Og Vejenes Topografi I Den 16. Og 17. århundrede. Skrifter Udg. Af Det Historiske Institut Ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 597-04, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119164.